Legal disclaimer

Het gebruik van deze website

De Informatie op deze website is bedoeld als algemene Informatie. Er kan derhalve geen enkel recht aan worden ontleend. Ondanks het feit dat Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Ship Brokers B.V. grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de meest actuele gegevens op deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Ship Brokers B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepubliceerde Informatie. Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Shipbrokers B.V. kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Ship Brokers B.V. wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op deze website wordt door middel van hyperlinks verwezen naar Informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Deze Informatie is door Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Ship Brokers B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. en Rensen-Driessen Ship Brokers B.V. wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies bij de desbetreffende derde(n) gebruik maakt van de geboden Informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.